czwartek, 08 luty 2024 10:32

Przebudowa drogi gminnej nr 111614R Cieszacin Wielki – Pawłosiów km 0+009,30-0+497,00

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111614R Cieszacin Wielki – Pawłosiów km 0+009,30-0+497,00” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Kwota dofinansowania: 317 334,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 453 334,71 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego w Gminie Pawłosiów.

 

Efekty realizacji zadania:

Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej nr 111614R poprzez jej przebudowę na  odcinku 487,70 m.b.