Od września do października br. trwało przedsięwzięcie polegające na dostawie i montażu wiaty garażowej dla potrzeb strażaków ochotników z miejscowości Wierzbna. Wiata została zlokalizowana na działce nr 278, w bezpośrednim sąsiedztwie remizy.

W sobotę 8 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2019 roku, na którym obecni byli: Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów – Prezes ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie, Krzysztof Drapała radny Gminy, Zbigniew Warański sołtys wsi i Marian Kulikowski Sekretarz ZOG ZOSP RP. Spotkanie rozpoczął prezes jednostki druh Henryk Kwaśniak, któremu powierzono prowadzenie zebrania.

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” to akcja profilaktyczna zainicjowana przez Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń. Prowadzone działania skierowano na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na złą widoczność. Ponadto mgła, opady deszczu, czy śniegu oraz zmierzch to potencjalne zagrożenie dla nieuchronionych uczestników ruchu drogowego.  Noszenie odblasków niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo, poprawia widoczność. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie nie ma chodników. W ramach gminnej akcji strażacy w miesiącu styczniu br. po zakończonej Mszy Św. rozdawali mieszkańcom opaski odblaskowe.

W Wierzbnej kontynuowane są prace remontowe remizy strażackiej w budynku po byłej mleczarni. Do prac adaptacyjnych włączyli się  miejscowi działacze, sołtys wsi i radny wraz z miejscowymi strażakami. To oni kosztem swoich wyrzeczeń, dużego zaangażowania i poświęcenia  chcą aby straż w miejscowości Wierzbna funkcjonowała. Prace remontowe polegają na wykończeniu pomieszczeń w środku budynku z przystosowaniem na sprzęt i umundurowanie. Sami wykonują fachowe roboty, a materiały finansowane są ze środków budżetu gminy. Z jednostki w Kidałowicach przekazany został samochód, który będzie służył miejscowym strażakom.

Tego dnia na uroczystej Sesji Rady Gminy ustanowiono herb, flagę i pieczęcie gminy.

W sesji uczestniczyli nie tylko radni, ale także zaproszeni goście, mieszkańcy gminy, poczty sztandarowe szkół i jednostek straży pożarnych. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Mariusz Reń i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Marta Szumińska, przekazali proporczyki oraz flagi kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom jednostek OSP.  Proporczyk i flagę odebrał Prezes druh Henryk Kwaśniak

W Wierzbnej trwają rozpoczęte prace adaptacyjne budynku po byłej mleczarni na remizę strażacką. Do rozpoczęcia prac strażacy przygotowywali się dużo wcześniej, lecz brak było odpowiedniego zaangażowania. Z pomocą przyszedł sołtys wsi Zbigniew Warański i radny Krzysztof Drapała, którym jak widać działalność straży nie jest obojętna. Panowie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem przystąpili do prac remontowych budynku. Sami wykonywali fachowe roboty związane z dociepleniem, elewacją i inne prace, tylko nieliczni strażacy przychodzili z pomocą. Wszystkie niezbędne materiały zostały pokryte ze środków budżetu Gminy. Zakupiona została blacha i materiały wykończeniowe.