Zarząd Oddziału Gminnego

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,

Wójt Gminy Pawłosiów – Mariusz Reń

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Pawłosiów mają swoją długą i chlubną historię, a przynależność do straży  była zawsze powodem do dumy. Wyjazdy do pożarów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pełnienie zaszczytnej straży przy Grobie Pańskim, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i religijnym, to zaledwie kilka przykładów nieocenionej działalności druhów z naszych jednostek OSP.

Na terenie Gminy Pawłosiów aktywnie działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Ożańsk, Tywonia i Kidałowice, oraz dwie prowadzące działalność lokalną w Wierzbnej i Cieszacinie Małym.

Łącznie strażacy dysponują jednym ciężkim samochodem, trzema średnimi i czterema lekkimi samochodami pożarniczymi. Strażacy posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy, specjalistyczne wyposażenie, umundurowanie oraz odpowiednie wyszkolenie. Uczestniczą w organizowanych gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, manewrach gminnych i powiatowych. Najlepsi reprezentują gminę na zawodach wyższego szczebla. Dobra współpraca jednostek z samorządem gminnym daje gwarancję stabilności i dalszego prawidłowego ich rozwoju. Warto podkreślić, że dzięki swojej postawie i gotowości do poświęceń, strażacy z terenu Gminy Pawłosiów cieszą się szczerą sympatią i szacunkiem mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne spełniają niezwykle ważne funkcje, są najlepszym z możliwych przykładów aktywizowania i integrowania ludzi, godnym wzorem do naśladowania. Ponadto dbają o różne aspekty życia społecznego, ponieważ powstały po to, by innym żyło się bezpieczniej.

Działalność statutową druhowie wykonują dzięki rozbudowanej bazie sprzętowo – socjalnej. Rozbudowę obiektów wykonano ze środków budżetu gminy i pozyskanych funduszy zewnętrznych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Prezes - Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów,

Wiceprezesi - Stanisław Przewrocki, Grzegorz Świst,

Komendant Gminny - Kazimierz Mirek,

Sekretarz-Marian Kulikowski,

Skarbnik -Stanisław Słoma,

Członkowie Prezydium: Jan Słoma,

Członkowie Zarządu: Grzegorz Jamroży, Dariusz Górski, Lesław Górski,  Stanisław Grabas, Wiesław Jasiński, Marek Gmyrek, Aleksander Sołek, Henryk Kwaśniak, Karol Górski.

Czytany 1123 razy
Więcej w tej kategorii: OSP Cieszacin Mały »