16 czerwca na placu obok Urzędu Gminy w Pawłosiowie, odbył się XII Regionalny Przegląd Kapel Ludowych. Organizatorem przeglądu byli: Wójt Gminy Pawłosiów i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie oraz Partner Przeglądu Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Licznie zgromadzeni miłośnicy muzyki ludowej wysłuchali wielu melodii regionów lasowiackiego, rzeszowskiego, przeworskiego i roztoczańskiego, które zaprezentowały występujące kapele ludowe:

Kapela „Raniżowianie” z Raniżowa, kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego, kapela „Swojaki” z Pawłosiowa oraz kapela „Galicjanie” z Narola.

Po zakończonej prezentacji konkursowej kapele „Swojaki” i „Przewrotniacy” zagrały specjalny koncert dla zgromadzonej publiczności. Wójt Gminy Mariusz Reń wraz z przewodniczącym Rady Gminy Pawłosiów Grzegorzem Misiąg po odczytaniu protokołu przez Jury, wręczyli występującym pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wójt podsumowując Przegląd w ciepłych słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XII Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych – Pawłosiów 2024.

8 października miało miejsce ważne wydarzenie dla strażaków z jednostki OSP Cieszacin Wielki. W tym dniu uroczyście poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT TRUCK D16. Zakup samochodu  był możliwy dzięki  pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 475 000 zł oraz dotacji z budżetu Gminy Pawłosiów w kwocie 629 417 zł.

W sobotę 2 września odbyły się uroczyste  obchody 100 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłosiowie. 

27 sierpnia licznie zgromadzona społeczność Gminy Pawłosiów uczestniczyła w Święcie Plonów, którego miejscem w tym roku była miejscowość Pawłosiów.

16 lipca br. Gmina Pawłosiów po raz kolejny obchodziła swoje Święto. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Mariusz Reń. 

Ten dzień był okazją do doskonałej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół. 

Zadbali o to pracownicy Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, przygotowując  wiele ciekawych atrakcji. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywne m.in. tworzenie autorskich bransoletek i malowanie na folii. Lubiący rywalizację mogli sprawdzić się w przygotowanych grach zręcznościowych. 

Na najmłodszych czekały barwne, dmuchane zamki, place zabaw, baseny, bajkowe karuzele oraz zabawa w kolorowej pianie. Szczególne emocje wzbudziła u dzieci eksplozja różnorodnych barw w czasie festiwalu kolorów. 

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz strażacki doping, to wszystko towarzyszyło Gminnym Zawodom Sportowo-Pożarniczym, które odbyły się 28 maja 2023 r. na stadionie sportowym w Cieszacinie Wielkim. Wydarzenie rozpoczęło się od tradycyjnego przemarszu, złożenia meldunku. Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Wójta Gminy Mariusza Reń, strażacy przystąpili do rywalizacji. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym oraz  musztry, która była osobno oceniana.