Ludność

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie Pawłosiów zameldowanych było 8 409 osób, w tym 1 503 w wieku przedprodukcyjnym (przedział wiekowy 0-17 lat), 5 271 w wieku produkcyjnym (kobiety od 18 do 60 lat – 2453, mężczyźni od 18 do 65 lat – 2818) oraz 1 635 w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 1100, mężczyźni 535).

Na przełomie trzech lat struktura ekonomicznych grup wiekowych jest porównywalna. 

Statystyka mieszkańców według płci od kilku lat kształtuje się na porównywalnym poziomie. Charakterystyczna jest przewaga ilości kobiet nad ilością mężczyzn.

Analizując przedział lat 2021-2023 można zaobserwować stopniowe zmniejszanie się liczby mieszkańców.  

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2023

 

MiejscowośćPobyt stały + czasowyPobyt stały
Cieszacin Mały296296
Cieszacin Wielki896887
Kidałowice643642
Maleniska538533
Ożańśk491484
Pawłosiów18041795
Szczytna310309
Tywonia632629
Wierzbna13101303
Widna Góra14891477
RAZEM:84098355

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2023

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

99

109

208

3

44

39

83

4-5

82

75

157

6

45

40

85

7

45

45

90

8-12

221

193

414

13-15

146

140

286

16-17

91

89

180

18

37

44

81

19-65

2781

-

2781

19-60

-

2409

2409

>65

535

-

535

>60

-

1100

1100

Ogółem

4126

4283

8409

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2022

 

MiejscowośćPobyt stały + czasowyPobyt stały
Cieszacin Mały300300
Cieszacin Wielki886876
Kidałowice639637
Maleniska549542
Ożańśk504495
Pawłosiów18351822
Szczytna315314
Tywonia636634
Wierzbna13001294
Widna Góra14821470
RAZEM:84468384

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2022

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

113

115

228

3

37

35

72

4-5

85

77

162

6

48

44

92

7

36

40

76

8-12

237

202

439

13-15

143

139

282

16-17

80

92

172

18

40

51

91

19-65

2808

-

2808

19-60

-

2434

2434

>65

514

-

514

>60

-

1076

1076

Ogółem

4141

4305

8446

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2021

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały301
Cieszacin Wielki889
Kidałowice643
Maleniska546
Ożańśk516
Pawłosiów1848
Szczytna322
Tywonia637
Wierzbna1310
Widna Góra1479
RAZEM:8491

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2021

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

121

115

236

3

41

42

83

4-5

91

80

171

6

35

41

76

7

47

39

86

8-12

244

212

456

13-15

128

133

261

16-17

76

95

171

18

39

53

92

19-65

2841

-

2841

19-60

-

2451

2451

>65

507

-

507

>60

-

1060

1060

Ogółem

4170

4321

8491

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2020

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały306
Cieszacin Wielki878
Kidałowice644
Maleniska553
Ożańśk523
Pawłosiów1857
Szczytna315
Tywonia634
Wierzbna1339
Widna Góra1475
RAZEM:8524

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2020

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

124

116

240

3

46

38

84

4-5

82

84

166

6

48

39

87

7

39

36

75

8-12

234

215

449

13-15

127

128

255

16-17

78

103

181

18

49

41

90

19-65

2852

-

2852

19-60

-

2498

2498

>65

510

-

510

>60

-

1037

1037

Ogółem

4189

4335

8524

 

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2019

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały309
Cieszacin Wielki891
Kidałowice653
Maleniska555
Ożańśk523
Pawłosiów1876
Szczytna316
Tywonia643
Wierzbna1353
Widna Góra1463
RAZEM:8582

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2019

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

125

117

242

3

47

42

89

4-5

84

81

165

6

37

37

74

7

49

34

83

8-12

232

224

456

13-15

113

141

254

16-17

93

93

186

18

45

54

99

19-65

2892

-

2892

19-60

-

2538

2538

>65

497

-

497

>60

-

1007

1007

Ogółem

4214

4368

8582

 

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2018

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

133

121

254

3

33

42

75

4-5

90

80

170

6

48

33

81

7

41

42

83

8-12

232

233

465

13-15

113

142

255

16-17

95

94

189

18

47

51

98

19-65

2915

-

2915

19-60

-

2550

2550

>65

480

-

480

>60

-

980

980

Ogółem

4227

4368

8595

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2017

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały317
Cieszacin Wielki878
Kidałowice651
Maleniska559
Ożańśk525
Pawłosiów1909
Szczytna317
Tywonia653
Wierzbna1357
Widna Góra1454
RAZEM:8620

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2017

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

121

115

236

3

52

42

94

4-5

86

72

158

6

41

41

82

7

51

46

97

8-12

218

231

449

13-15

129

144

273

16-17

91

105

196

18

64

44

108

19-65

2924

-

2924

19-60

-

2581

2581

>65

465

-

465

>60

-

957

957

Ogółem

4242

4378

8620

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2016

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały316
Cieszacin Wielki888
Kidałowice650
Maleniska560
Ożańśk517
Pawłosiów1934
Szczytna317
Tywonia630
Wierzbna1345
Widna Góra1433
RAZEM:8590

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2016

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

120

119

239

3

38

37

75

4-5

91

72

163

6

50

45

95

7

54

51

105

8-12

201

232

433

13-15

139

143

282

16-17

111

96

207

18

56

48

104

19-65

2917

-

2917

19-60

-

2590

2590

>65

453

-

453

>60

-

927

927

Ogółem

4230

4360

8590

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2015

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały319
Cieszacin Wielki898
Kidałowice659
Maleniska554
Ożańśk512
Pawłosiów1926
Szczytna315
Tywonia628
Wierzbna1333
Widna Góra1389
RAZEM:8533

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2015

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

115

108

223

3

43

33

76

4-5

95

80

175

6

54

52

106

7

35

47

82

8-12

205

231

436

13-15

143

144

287

16-17

122

90

212

18

65

53

118

19-65

2901

-

2901

19-60

-

2574

2574

>65

436

-

436

>60

-

907

907

Ogółem

4214

4319

8533

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2014

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały321
Cieszacin Wielki911
Kidałowice666
Maleniska550
Ożańśk511
Pawłosiów1922
Szczytna310
Tywonia621
Wierzbna1330
Widna Góra1377
RAZEM:8519

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31.12.2014

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

128

102

230

3

45

36

81

4-5

103

93

196

6

38

47

85

7

48

39

87

8-12

208

228

433

13-15

152

148

300

16-17

120

98

218

18

84

70

154

19-65

2884

-

2884

19-60

-

2570

2570

>65

415

-

415

>60

-

866

866

Ogółem

4225

4294

8519

 

Stan ludności gminy Pawłosiów na dzień 31.12.2013

 

MiejscowośćLiczba mieszkańców
Cieszacin Mały323
Cieszacin Wielki915
Kidałowice666
Maleniska558
Ożańśk508
Pawłosiów1912
Szczytna313
Tywonia621
Wierzbna1318
Widna Góra1355
RAZEM:8490

Czytany 1272 razy
Więcej w tej kategorii:« Historia Kultura »