3 lutego odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Tywoni. Samochód został zakupiony ze środków budżetu gminy, jego wartość wyniosła 120 000 zł. Wóz jest w pełni sprawny technicznie, odpowiednio wyposażony. Posiada zbiornik chromoniklowany o pojemności 2300 l wody, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l i autopompę. Dodatkowo posiada maszt oświetleniowy, wyciągarkę liniową i szybkie natarcie.

Ze środków budżetu gminy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tywoni, został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266 Turbo. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 120 000,00 zł. Wóz jest w pełni sprawny technicznie, odpowiednio wyposażony. Posiada zbiornik chromoniklowany o pojemności 2300 l wody, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l, autopompę. Dodatkowo posiada maszt oświetleniowy, wyciągarkę linową i szybkie natarcie. Zakup pojazdu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności, zwiększy wydajność akcji ratowniczych.

Zakup   2 szt. aparatów powietrznych FENZY z butlą stalową i czujnikiem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tywoni celem zwiększenia potencjału technicznego zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 12 150,00 zł. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tywoni otrzymała dotację na zadanie pod nazwą: ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej nie włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5 384,00 zł. Z przyznanej dotacji zostało zakupione 2 kpl. ubrań specjalnych i 5 szt. kominiarek.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Tywoni otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przyznano dla jednostki  zaangażowanej w udzielanie pomocy  w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Przyznana kwota dla  jednostki to 5000 zł. Z pozyskanej dotacji pozyskano 6 sztuk hełmów strażackich i kominiarkę strażacką.

Strażacy  Ochotnicy  z  Gminy Pawłosiów otrzymali nominację w ramach akcji Gaszyn Challenge.  Wyzwanie druhowie przyjęli i wykonali. Zadanie polegało na wykonaniu 10 pompek, na co był czas 48 godzin, nagrać filmik i zamieścić go na fecebooku. Zebraną kwotę przekazali na konto Wojtusia i Darii.