Zakup  wentylatora oddymiającego, 2 par butów gumowych i 2 kpl. ubrań ochronnych strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszacinie Wielkim celem zwiększenia potencjału technicznego zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 12 150,00 zł. 

8 października miało miejsce ważne wydarzenie dla strażaków z jednostki OSP Cieszacin Wielki. W tym dniu uroczyście poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT TRUCK D16. Zakup samochodu  był możliwy dzięki  pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 475 000 zł oraz dotacji z budżetu Gminy Pawłosiów w kwocie 629 417 zł.

W sobotę 1 kwietnia br. odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

W niedzielę 18 września na stadionie sportowym w Laszkach przeprowadzone zostały IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów był  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu,  Starosta Jarosławski i gospodarz zawodów Wójt Gminy Laszki.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszacinie Wielkim otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pod nazwą „ Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” w kwocie 11 200, 00 zł. Z dofinansowania zakupiono: aparat powietrzny z maską, butlę kompozytową z czujnikiem bezruchu, lampę ostrzegawczą żółtą, mostki przejazdowe gumowe, nożyce do cięcia prętów, prądownicę pianową, prądownicę wodną. Doposażenie jednostki w nowy sprzęt jest bardzo ważne dla zachowania ciągłej gotowości bojowej i ratownicze

26 sierpnia br. na obiekcie Owens-Illinois w Jarosławiu zostały przeprowadzone między powiatowe ćwiczenia pod kryptonimem „JAROSŁAW 2021”. W ćwiczeniach brały udział wytypowane siły i środki ksrg, służby ratownictwa medycznego oraz  specjalistyczne wydzielone służby współpracujące z systemem ratowniczym. W ćwiczeniu praktycznym z naszej gminy udział wzięła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieszacina Wielkiego i jednostka KSRG z Pawłosiowa.