Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidałowicach otrzymała dotację ze środków  MSWiA na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” w kwocie 7 902 zł. Z przyznanej dotacji zostały zakupione: 3 radiotelefony, 3 pary obuwia strażackiego skórzanego, 2 pary rękawic, hydronetka plecakowa i nożyce do cięcia prętów.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kidałowic otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przyznano dla jednostki  zaangażowanej w udzielanie pomocy  w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Przyznana kwota dla  jednostki to 5000 zł. Z pozyskanej dotacji zakupiono 6 szt. hełmów strażackich i kominiarkę strażacką.

W ramach dotacji z WFOŚiGW oraz dofinansowania z budżetu Gminy Pawłosiów na zadanie pt. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii”, jednostki straży pożarnej z Pawłosiowa i Kidałowic zakupiły po 6 kompletów ubrań ochronnych.

Strażacy  Ochotnicy  z   Gminy Pawłosiów otrzymali   nominację w ramach akcji Gaszyn Challenge.  Wyzwanie druhowie przyjęli i wykonali. Zadanie polegało na wykonaniu 10 pompek, na co był czas 48 godzin,  nagrać filmik i zamieścić go na fecebooku. Zebraną kwotę przekazali na konto Wojtusia i Darii.

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” to akcja profilaktyczna zainicjowana przez Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Reń. Prowadzone działania skierowano na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na złą widoczność. Ponadto mgła, opady deszczu, czy śniegu oraz zmierzch to potencjalne zagrożenie dla nieuchronionych uczestników ruchu drogowego.  Noszenie odblasków niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo, poprawia widoczność. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie nie ma chodników. W ramach gminnej akcji strażacy w miesiącu styczniu br. po zakończonej Mszy Św. rozdawali mieszkańcom opaski odblaskowe.

W dniu 27 września 2019 r. w świetlicy Urzędu Gminy Pawłosiów odbyło się spotkanie druhów Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarosławskiego z Ministrem Panią Anną Schmidt-Rodziewicz, oraz senatorem Mieczysławem Golba.