Projekty UE

 

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów
Czytany 1139 razy
Więcej w tej kategorii: Zrealizowane plany inwestycyjne »